Hopp til innholdet

Årsmøte og fagseminar 2024

Sted og dato: 20. – 22. mars 2024, Klimahuset på Naturhistorisk museum og Oslo Kongressenter Folkets Hus 

Styret i Bransjeforeningen for naturkonsulenter ønsker herved å invitere til årsmøte 2024. Vi starter med et fagseminar onsdag 20. mars, og selve årsmøtet avholdes torsdag 21.3-fredag 22.3.

Påmelding ved utfylling av skjema:  Påmelding årsmøte 2024 – naturkonsulenter.no

Påmeldingsfrist: 1.februar 2024

Medlemsbedriftene delegater sin deltagelse på årsmøtet, inkludert enkel matservering dekkes av foreninga. Gjester: kr. 730,- pr. dag 21.-22.mars. Alle påmeldte ordner overnatting selv. Se vedlegg for liste over medlemsbedriftenes antall delegater. Det er anledning til å stemme for fullt antall delegater selv om alle delegater ikke er til stede. Medlemsbedrifter må stille med minst en delegat for å ha stemmerett (jf. §5 i foreningens vedtekter).

Program 

Onsdag 20. mars. Oppmøte: Klimahuset, Sars` gate, Oslo

17:00-20:00 Fagseminar og faglige diskusjoner, enkel servering

Torsdag 21. mars. Oppmøte: Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21

09:00-12:00 Årsmøtesaker og diskusjon 

12:00-13:00 Lunsj

13:00-18:00 Årsmøtesaker og diskusjon

20:00  Felles middag

Fredag 22. mars. Oppmøte: Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21

09:00-13:00 Votering over årsmøtesaker

13:00 Lunsj, deretter avreise

Oppdatert program for fagseminaret sendes i forkant av årsmøtet sammen med saksliste og sakspapirer.