Hopp til innholdet

Roy Mangersnes

Gjennomført årsmøte

Rett før påsken hadde Bransjeforeningen for naturkonsulenter sitt første ordinære årsmøte i Oslo. Årsmøtet startet med et åpent fagseminar på ettermiddagen den 20. mars, på Klimahuset i Botanisk hage. Fagseminaret besto av foredrag fra Sabima, Statsforvalteren i Oslo og Akershus… Les mer »Gjennomført årsmøte

Utvidelse av virkeområde til forskrift for utvalgte naturtyper

BREV TIL MILJØDIREKTORATET 16. november 2023 Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven ble oppdatert 21. september 2023 for å inkludere definisjoner etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for de tre naturtypene slåttemark, slåttemyr og kystlynghei. Dette ser Bransjeforeningen for naturkonsulenter (BFN) positivt på… Les mer »Utvidelse av virkeområde til forskrift for utvalgte naturtyper

Pressemelding – stiftelse

Bransjeforeningen for Naturkonsulenter (BFN) er stolt av å kunngjøre sin lansering som en sentral sammenslutning dedikert til å fremme ekspertise og bærekraft innen natur- og miljørådgivning. BFN samler et mangfold av erfarne fagfolk og eksperter som deler en felles visjon… Les mer »Pressemelding – stiftelse