Hopp til innholdet

Bli medlem

«Foreningen er åpen for bedrifter (AS, ENK, stiftelser) som arbeider med naturkartlegging (terrestrisk, akvatisk og/eller marint) og rådgivning på tema naturmangfold»

Bransjeforeningens vedtekter § 4.

Søknaden om medlemskap skal inneholde:

  • Bedriftens navn, organisasjonsnummer og hovedlokasjon, fakturainformasjon
  • Beskrivelse av bedriftens virke knyttet til bransjen
  • Navngitte heltids- og deltidsansatte som tilhører bransjen
  • En kontaktperson (epost, telefonnummer)
  • Bedriften skal sette seg inn i og skriftlig gå god for foreningens gjeldende vedtekter
  • Søknaden underskrives av bedriftens daglige leder/styreleder/annen med prokura.

Bedriftenes medlemskap offentliggjøres på foreningens nettsider. Andre opplysninger som oppgis av medlemsbedriftene skal kun være tilgjengelig for styret, valgkomiteen og ordstyrere på årsmøter.

Antall heltids- og deltidsansatte i bransjen danner grunnlaget for medlemskontingenten. Kontingentsatsen for 2024 er kr 3500 pr. ansatt i bransjen. Det settes en øvre grense på 20 ansatte det skal betales for.

Styret behandler søknaden. Fyll ut skjemaet under og klikk SEND!


Søknadsskjema