Hopp til innholdet

Offisielt brev

Utvidelse av virkeområde til forskrift for utvalgte naturtyper

BREV TIL MILJØDIREKTORATET 16. november 2023 Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven ble oppdatert 21. september 2023 for å inkludere definisjoner etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for de tre naturtypene slåttemark, slåttemyr og kystlynghei. Dette ser Bransjeforeningen for naturkonsulenter (BFN) positivt på… Les mer »Utvidelse av virkeområde til forskrift for utvalgte naturtyper