Hopp til innholdet

Gjennomført årsmøte

Rett før påsken hadde Bransjeforeningen for naturkonsulenter sitt første ordinære årsmøte i Oslo. Årsmøtet startet med et åpent fagseminar på ettermiddagen den 20. mars, på Klimahuset i Botanisk hage. Fagseminaret besto av foredrag fra Sabima, Statsforvalteren i Oslo og Akershus samt fra Bymiljøetaten i Oslo kommune. 

Den 21. og 22. mars ble selve årsmøtesakene gjennomført på Oslo kongressenter. Det som tok opp mest tid på møtet var en omfattende behandling av tre styringsdokumenter, som omhandlet henholdsvis i) kartlegging av natur, ii) konsekvensutredninger, og iii) HMS, arbeidsvilkår og konkurranseforhold. Møtedeltakerne hadde en lang og konstruktiv diskusjon, og klarte å manøvrere gjennom en lang rekke endringsforslag fram til endelige vedtak av styringsdokumentene.

Ellers hadde møtet et gruppearbeid om konsensus i saker, det ble vedtatt endringer i vedtektene, og ordinære årsmøtesaker som årsmelding, arbeidsplan, budsjett og regnskap ble gjennomgått. Det ble også avholdt valg. Torbjørn Kornstad fra Norconsult ble valgt som ny styreleder, Konstanse Skøyen fra Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter og Ariane Karlsen fra Sállir Natur ble valgt til nye varamedlemmer, og Dagfinn Breivik Skomsø fra Åkerblå ble valgt inn som nytt valgkomitemedlem. Ut over dette stilte de fleste som var på valg til gjenvalg, noe som sikrer god kontinuitet i styrearbeidet framover.

Vi i det nye styret vil benytte anledningen til å takke avtroppet styreleder Kirstin F. Steinsvåg fra Miljøfaglig Utredning, og avtroppede varaer Anna Næss fra Rambøll og Håkon Fjeld fra Natur og Samfunn, samt avtroppet valgkomitemedlem Vemund Opedal fra Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter for innsatsen i året som har gått.

Styret i foreningen jobber nå med å sammenstille endringsforslagene i styringsdokumentene, og skal også gjøre en redaksjonsjobb sånn at de blir sammenhengende etter at forslagene er innarbeidet. Den 25. april skal styret ha et heldagsseminar der vi planlegger det kommende året. Etter et oppstartsår med mye innadrettet virksomhet for å bygge opp organisasjonen, ser vi nå behovet for mer utadvendt aktivitet. Blant annet ble det ytret ønske på årsmøtet om å få til ulike kurs, noe vi skal se nærmere på. Vi ønsker også å se på behovet for å opprette flere utvalg, blant annet for å få opp aktiviteten på det marine og limniske området. Vi ønsker i tillegg se på hvordan foreningen kan bli synlig utad, og vi vil følge opp resultatene fra gruppediskusjonene om konsensus i saker.

Ta gjerne kontakt på post@bransjeforeningen.no dersom du har saker du mener Bransjeforeningen bør ta opp.