Hopp til innholdet

Om BFN

Om foreningen

Bransjeforeningen for naturkonsulenter (BFN) representerer bedrifter som arbeider med terrestrisk, limnisk og marin naturkartlegging og rådgivning på tema naturmangfold.

BFN har som formål å fremme kunnskapsbasert og ansvarlig naturutredning, og de felles interessene til foreningens medlemmer.

Foreningen arbeider med å

  • Ivareta og fremme medlemmenes felles interesser knytta til faglig kvalitet og arbeidsforhold ovenfor myndigheter, oppdragsgivere og samfunnet for øvrig.
  • Arbeide for anerkjennelse av bransjens samfunnsrolle, viktigheten av arbeidet vårt og den kunnskapsbanken bransjen utgjør.
  • Skape møteplasser og være et forum for intern diskusjon av faglige standarder og problemstillinger.
  • Synliggjøre biologen, natur og naturforvaltning i media.
  • Fremme et godt kunnskapsgrunnlag som basis ved alle forvaltningsbeslutninger.
  • Foreningen skal jobbe for å sikre god rekruttering til bransjen.
  • Arbeide for en sunn og rasjonell utvikling innen bransjen.

Medlem hos BFN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Optio repudiandae itaque consectetur rem dolores non voluptatum hic suscipit aliquid, quod quo delectus earum est nihil cum ullam animi officiis at.