Hopp til innholdet

Pressemelding – stiftelse

Bransjeforeningen for Naturkonsulenter (BFN) er stolt av å kunngjøre sin lansering som en sentral sammenslutning dedikert til å fremme ekspertise og bærekraft innen natur- og miljørådgivning. BFN samler et mangfold av erfarne fagfolk og eksperter som deler en felles visjon om å sikre balansen mellom menneskelig aktivitet og bevaring av vår natur.

Naturkonsulenter spiller en avgjørende rolle i dagens komplekse samfunn. De gir uvurderlig innsikt i hvordan menneskelig utvikling kan harmonisere med miljøbevaring. Gjennom forskning, kartlegging og rådgivning, hjelper naturkonsulenter til med å identifisere bærekraftige løsninger for prosjekter som spenner fra infrastrukturutvikling til energiproduksjon, og rene kartleggingsoppdrag for offentlig forvaltning.

«Bransjeforeningen for Naturkonsulenter ble etablert for å fremme samarbeid og kompetanseutvikling innenfor feltet,» sier Kirstin Maria Flynn Steinsvåg, leder for BFN. «Vi er forpliktet til å støtte våre medlemmer i å levere nøyaktige og omfattende råd som bidrar til en bærekraftig fremtid.»

Foreningens formål er å fremme kunnskapsbasert og ansvarlig naturutredning, og de felles interessene til foreningens medlemmer.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

  • Ivareta og fremme medlemmenes felles interesser knytta til faglig kvalitet og arbeidsforhold ovenfor myndigheter, oppdragsgivere og samfunnet for øvrig.
  • Arbeide for anerkjennelse av bransjens samfunnsrolle, viktigheten av arbeidet vårt og den kunnskapsbanken bransjen utgjør.
  • Skape møteplasser og være et forum for intern diskusjon av faglige standarder og problemstillinger
  • Synliggjøre biologen, natur og naturforvaltning i media.
  • Fremme et godt kunnskapsgrunnlag som basis ved alle forvaltningsbeslutninger.
  • Foreningen skal jobbe for å sikre god rekruttering til bransjen.
  • Arbeide for en sunn og rasjonell utvikling innen bransjen.